Competition
Japan Open
Pair A
NIWA Koki
YOSHIMURA Maharu
Pair B
MA Long
XU Xin
Season
2017
Round
Finals
Gender
Men's Doubles